додаткове меню
Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися внаслідок Національно-визвольної війни середини XVII ст.?
  • А – ліквідація панщини і кріпацтва та здобуття селянством особистої свободи
  • Б – запровадження заборон на купівлю — продаж і дарування земельних маєтків
  • В – відновлення на поширення фільваркової системи господарювання
  • Г – стрімке зростання обсягів земельних володінь магнатів і шляхти

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження