У якому уривку з історичних джерел ідеться про Петра Дорошенка?
  • А – «Восени, першим з українських гетьманів, здійснив візит до Москви, де підписав нові статті, у яких, між іншим, зазначалося, що українські землі й міста є володіннями московського царя, а їх населення має платити податки в царську казну»
  • Б – «Гетьман, підписавши Слободищенський трактат, спричинив розкол українського суспільства. Якщо на Правобережжі ко¬зацька рада схвалила його умови, то лівобережні полки відмовилися їх підтримати»
  • В – «Для придушення козацьких заворушень, які очолили Яків Барабаш і Мартин Пушкар, уперше в історії України використав загони кримських татар, розплатившись за їхню допомогу до¬зволом брати ясир із Полтавщини»
  • Г – «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтрим¬ку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий бе¬рег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження