Діяльність Першої Малоросійської колегії (1722—1727 pp.) була спрямована:
  • А – на ліквідацію полково-сотенного устрою Гетьманщини, підпорядкування управління українськими землями російським державним органам
  • Б – на встановлення контролю за діяльністю гетьмана та козацької старшини, збільшення стягнень податків до царської казни, провіанту для російської армії
  • В – на відокремлення гетьманського скарбу від державного, розслідування законності володіння козацькою старшиною маєтками
  • Г – на встановлення контролю за Лівобережною та Слобідського Україною, обмеження функцій генеральної та полкових канцелярій

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження