Діяльність Першої Малоросійської колегії (1722—1727 рр.) була спрямована на:
  • А – ліквідацію полково-сотенного устрою Гетьманщини, підпорядкування управління українськими землями російським державним органам
  • Б – установлення контролю за діяльністю гетьмана та козацької стар¬шини, збільшення стягнень податків до царської казни, провіанту для російської армії
  • В – відокремлення гетьманського скарбу від державного, розслідування законності володіння козацькою старшиною маєтками
  • Г – встановлення контролю за Лівобережною та Слобідською Україною обмеження функцій генеральної та полкових канцелярій

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження