Який діяч у 1791 р. вів переговори з прусським королем Фрідріхом- Вільгельмом II про можливість підтримки останнім збройного по¬встання українських автономістів проти царського уряду?
  • А – В. Капніст
  • Б – В. Антонович
  • В – М. Костомаров
  • Г – М. Шашкевич

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження