Чи відображено в уривках з історичних джерел деякі аспекти суспільного життя Наддніпрянської України у другій половині XIX ст.?
1) «Права про піклування та розпорядження по міському господарству і благоустрою надаються міському громадському управлінню... міським виборчим зібранням, міським думам і міським управам. Міські виборчі зібрання скликаються з метою обрання гласних думи через кожні чотири роки...»
2) «Для завідування справами, що стосуються місцевих господар-ських вигод і потреб кожної губернії і кожного повіту, утворюються губернські і повітові земські установи. Гласні повітових земських зібрань обираються з повітових землевласників, міських і сільських громад...»
  • А – відображено в обох уривках
  • Б – відображено лише в першому уривку
  • В – відображено лише в другому уривку
  • Г – не відображено в жодному з уривків

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження