Що було характерним для українського політичного руху в Галичині наприкінці XIX — початку XX ст.?
  • А – У Русі фактично сформувалася двопартійна система та завершилася його еволюція від автономізму до самостійності
  • Б – рух перебував під значним впливом соціалістичних ідей, у ньому домінували настрої перебудови Австро-Угорщини на основах федералізму
  • В – усвідомлення рухом існування окремого галицько-руського народу зумовило його перехід до активної культурно-просвітницької роботи
  • Г – основні зусилля руху були спрямовані на досягнення українцями Галичини «правдивого автономізму» в межах Австрійської монархії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження