Характерна ознака розвитку сільського господарства Наддніпрянської України на початку XX ст. — це:
  • А – високий рівень товарності селянських господарств
  • Б – домінування фермерських господарств
  • В – відсутність поміщицьких господарств
  • Г – хронічне селянське малоземелля

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження