Кого в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. називали «артільний батько», вказуючи на його велику роль у розвитку кооперативного руху?
  • А – М. Левитського
  • Б – М. Міхновського
  • В – К. Трильовського
  • Г – М. Терещенка

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження