додаткове меню
Хто був головою Державного Секретаріату Західноукраїнської Народпої Республіки?
  • А – Є. Петрушевич
  • Б – К. Левицький
  • В – Д. Вітовський
  • Г – М. Омелянович-Павленко

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження