додаткове меню
До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана... ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зі- брання...»
2) «На час до вирішення справи про місцеве врядування [Україною] Установчими Зборами... вищим органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради...»
  • А – березень—квітень 1917 р.
  • Б – липень—серпень 1917 р.
  • В – жовтень—листопад 1917 р.
  • Г – листопад—грудень 1917 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження