Якими цифрами на картосхемі позначені регіональні радянські республіки, утворені більшовиками на початку 1918 р. під час наступу австро-німецьких військ в Україні?
  • А – 1, 2, З
  • Б – 1, 3, 4
  • В – 1, 2, 4
  • Г – 2, 3, 4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження