Якими були основні ознаки політики більшовиків у галузі культури в 1920-ті рр.?
  • А – прагнення зберегти контроль над культурною та всіма проявами духовного життя
  • Б – сприяння вільному розвитку культури, ліквідація форм контролю над нею
  • В – блокування впливу західної культури
  • Г – боротьба з будь-якими проявами інакомислення, зведення всієї сукупності проявів духовного життя суспільства до заздалегідь визначених схем

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження