Результатом здійснення якої політики є подані нижче дані?
«Індекс фізичного обсягу промислової продукції в СРСР у 1937 p., порівняно з рівнем 1913 p., склав 820, у США — 154, Німеччині — 119, Великій Британії — 110, Франції — 101. За обсягами промислового виробництва СРСР із п'ятого місця в світі у 1928 р. перейшов на третє у 1932 p., у 1937 р. — на друге...»
  • А – технічної перебудови
  • Б – промислового перевороту
  • В – форсованої індустріалізації
  • Г – технологічної реконструкції

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження