додаткове меню
С. Косіор, виступаючи на з'їзді КП(б)У, заявив:
«На Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог куркуль, націоналіст — у нас більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу». Ця теза стала теоретичним підґрунтям для здійснення в республіці:
  • А – Голодомору 1932—1933 рр.
  • Б – масових репресій другої половини 1930-х рр.
  • В – кампанії з розкуркулення 1929- 1932 рр.
  • Г – політики коренізації на початку 1930-х рр.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження