У складі яких держав, позначених на картосхемі цифрами, перебували українські землі у міжвоєнний період?
  • А – 1, 2, З
  • Б – 2, 3, 5
  • В – 3, 4, 5
  • Г – 2, 4, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження