Які українські землі увійшли до складу СРСР відповідно до цитованого документа?
«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє завдання відновити мир... на цій території... Із цією метою вони дійшли згоди в такому: Стаття І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на до¬дану до цього карту...»
  • А – Західна Волинь та Східна Галичина
  • Б – Східна Галичина та Закарпаття
  • В – Закарпаття та Підляшшя
  • Г – Підляшшя та Холмщна

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження