додаткове меню
Із якою метою в Україні наприкінці 1940 —на початку 1950-х рр. розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низько¬поклонства перед Заходом»?
  • А – посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві
  • Б – відновити тотальний політико-ідеологічний контроль за суспільством
  • В – мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства
  • Г – переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження