додаткове меню
Який факт свідчить про політику русифікації УРСР у 1970 — на початку 1980-х pp.?
  • А – переведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСР
  • Б – підпорядкування підприємств на території УРСР союзному керівництву
  • В – швидке скорочення кількості українських шкіл в УРСР
  • Г – охорона західних кордонів УРСР прикордонними військами СРСР

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження