Яку мету діяльності проголосила Українська Гельсінська група?
  • А – боротьба проти існуючого режиму та реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР
  • Б – ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні
  • В – організація народних протестів для ліквідації монополії КПРС па владу
  • Г – здобуття Україною незалежності, структурну перебудову економіки республіки на ринкових засадах

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження