Про яку тенденцію розвитку промисловості Української PCP свідчать дані таблиці?
Динаміка продуктивності праці в промисловості
П'ятирічка VIII (1966— 1970pp.) IX (1971— 1975pp.) X (1976— 1980pp.) X (1976— 1980pp.)
Продуктивність праці, % до показників VII п'ятирічки 6,1 4,1 3,0 3,8
  • А – наростання технічної та технологічної відсталості підприємств
  • Б – упровадження у виробництво досягнень науково-технічної революції
  • В – посилення командно-адміністративних методів управління еко¬номікою
  • Г – поглиблення концентрації, спеціалізації та кооперування виробництва

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження