Установіть відповідність між основними групами залежного населення Київської Русі та особливостями їхнього становища.
  • 1 – Смерди
  • 2 – Закупи
  • 3 – Рядовичі
  • 4 – Челядь
  • А – Особи, які укладали із землевласником договір про найм і відповідно до цього працювали в його господарстві
  • Б – Особисто вільні селяни, які мали власне господарство, земельні наділи і виплачували за них данину державі
  • В – Особи, які з певних причин випали зі своїх соціальних груп і втратили з ними зв'язок
  • Г – Особи, що втратили своє господарство і працювали на землевласника. їх можна було продавати, дарувати, передавати у спадок
  • Д – Тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство й були змушені працювати на землевласника за грошову позичку

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження