додаткове меню
Установіть відповідність між історичними періодами та описаними подіями.
  • 1 – Стародавня історія України
  • 2 – Виникнення Київської Русі
  • 3 – Розквіт Київської Русі
  • 4 – Київська Русь за часів роздробленості
  • А – «Сказала дружина Ігореві: "Отроки Свенель- дові вирядилися зброєю і одежею... Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми». І послухав їх Ігор, пішов у Деревля- ни по данину..."»
  • Б – «Урядниками призначаються лише като- лицької віри прихильники і підвладні свя- тій Римській церкві. Також і всі постійні уряди земські, що є посадами... надаються лише сповідникам християнської католиць- кої віри...»
  • В – «І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, і злотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же належні співи воздають богові...»
  • Г – «Народами Склавинами і Антами не править один муж, але з давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади...»
  • Д – «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і посла¬ли послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: "Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський..."»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження