Установіть відповідність між назвами угод і наслідками їхнього укладення.
  • 1 – «Березневі статті» (1654 р.)
  • 2 – Віленське перемир'я (1656 р.)
  • 3 – Гадяцький договір (1658 р.)
  • 4 – «Вічний мир»
  • А – Остаточне закріплення територіального поділу Гетьманщини, участь козацьких полків у військових походах проти Кримського ханства
  • Б – Загострення російсько-українських відносин, початок російсько-української війни
  • В – Розрив Гетьманщиною союзу з Московським царством, її перехід під протекторат Османської імперії
  • Г – Ускладнення українсько-російських сто- сунків, остаточне оформлення військового союзу Гетьманщини й Трансільванії проти Речі Посполитої
  • Д – Регламентування політичного, правового, фінансового та військового становища України після Переяславської ради.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження