додаткове меню
Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.
  • 1 – Монополія
  • 2 – Сервітут
  • 3 – Кооператив
  • 4 – Пролетар
  • А – Добровільне об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності
  • Б – Усуспільнення приватної власності
  • В – Виняткове право приватних осіб, держави, організацій, фірм тощо в різних сферах діяльності
  • Г – Позбавлений засобів виробництва найманий робітник
  • Д – Установлена законом або звичаєвим правом можливість користуватися (частково або спільно) чужою власністю. На цих правах селяни разом із поміщиками користувалися лісами, пасовищами, луками тощо

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження