додаткове меню
Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які слід використовувати, характеризуючи їх.
  • 1 – Українська револю¬ція (1917-1918 рр.)
  • 2 – Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918- 1920 рр.)
  • 3 – Україна в умовах нової економічної політики (1921 — 1928 рр.)
  • 4 – Радянська модернізація України (1929 - 1938 рр.)
  • А – Асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська Україна
  • Б – Форсована індустріалізація, колективізація, «закон про п'ять колосків», голодомор, «розстріляне відродження »
  • В – Українізація армії, самостійники, Універсали Української Центральної Ради, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат
  • Г – Продподаток, українізація, автоке¬фальна церква, політичні процеси, ВАПЛІТЕ
  • Д – Гетьманат, Директорія, Акт злуки, Українська Галицька армія, «воєн¬ний комунізм»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження