додаткове меню
Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
  • 1 – Консерватизм
  • 2 – Ідеологія
  • 3 – Лібералізм
  • 4 – Геополітика
  • А – Стійкі структури глибинного рівня колек- тивної та індивідуальної свідомості й підсві- домості, що визначають устремління людей, виявляють національний характер
  • Б – Суспільно-політична течія, що обстоює сво- боду підприємництва, парламентський лад, демократичні права та свободи людини.
  • В – Система політичних, економічних, право- вих, моральних, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражає інтере- си певних соціальних груп суспільства
  • Г – Суспільно-політична течія, що прагне по- єднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних, перевірених досвідом мину- лого цінностей і форм життя суспільства
  • Д – Політична концепція, що пов'язує полі- тику держави зі співвідношенням геогра- фічних чинників (розташування країни, наявність природних ресурсів, густота на- селення тощо).

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження