Установіть відповідність між переліками понять і термінів, які потрібно використовувати, характеризуючи вказані періоди історії України.
  • 1 – Лібералізація, «відли¬га», раднаргоспи, « шістдесятники »
  • 2 – Депортація, план «Ост», «новий поря¬док», рух Опору
  • 3 – «Розвинутий соціалізм», «застій», право¬захисник, «самвидав»
  • 4 – Операція «Вісла», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»
  • А – Україна під час Другої світової війни (1939—1945 рр.)
  • Б – Післявоєнна відбудова та розвиток України (1945 — початок 1950-х рр.)
  • В – Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.)
  • Г – Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 - початок 1980-х рр.)
  • Д – Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985—1991 рр.)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження