додаткове меню
Установіть хронологічну послідовність подій.
  • А – «Кирило мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник "Основа"»
  • Б – «Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію. у якій бути головним... графу Румянцеву»
  • В – «Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса [Левченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй...»
  • Г – «...Засноване політичне товариство "Головна Рада" мало обстоювати перед центральним правительством... національні потреби українців; його органом стала газета "Зоря Галицька"»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження