додаткове меню
Два кола дотикаються внутрішнім чином, і менше коло проходить через центр більшого (див. рисунок). Знайдіть площу зафарбованої фігури, якщо радіус меншого кола дорівнює 5 см.
  • А – 25π см2
  • Б – 40π см2
  • В – 50π см2
  • Г – 75π см2
  • Д – 100π см2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження