додаткове меню
Основою піраміди є ромб, гострий кут якого дорівнює 30. Усі бічні грані піраміди нахилені до площини її основи під кутом 60. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди (у см2), якщо радіус кола, вписаного в її основу, дорівнює 3 см.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження