Розв'яжіть систему нерівностей. У відповідь запишіть СУМУ всіх цілих розв'язків системи.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження