додаткове меню
Спрощення в групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка
  • А – блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник
  • Б – проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник
  • В – доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний
  • Г – безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний
  • Д – корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження