Який правитель Афінської держави в 594 р. до н. е. здійснив ре¬форми, поділивши всіх громадян за майновою ознакою на чотири розряди?
  • А – Солон
  • Б – Полікрат
  • В – Клісфен
  • Г – Пісістрат

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження