Якою була головна причина Великої грецької колонізації?
  • А – нестача землі в Греції
  • Б – пошук ринків збуту для товарів грецьких ремісників
  • В – пошук джерел поповнення рабів
  • Г – завоювання і пограбування сусідніх народів

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження