додаткове меню
Які племена здійснювали по- ходи з Причорноморських степів так, як показано на картосхемі?
  • А – кіммерійці і гуни
  • Б – скіфи і сармати
  • В – кіммерійці і скіфи
  • Г – готи і гуни

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження