Якими є хронологічні межі історії Середніх віків?
  • А – 375 р. — кінець XIII ст.
  • Б – 395 р. — кінець XIV ст.
  • В – 410 р. — кінець XV ст.
  • Г – 476 р. — кінець XV ст.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження