Коли відбувся поділ християнської церкви на католицьку і право- славну?
  • А – 1054 р.
  • Б – 1066 р.
  • В – 1096 р.
  • Г – 1147 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження