Вторгнення яких племен у Європу започаткувало Велике переселен- ня народів (IV—VI ст.)?
  • А – готів
  • Б – гунів
  • В – аварів
  • Г – вандалів

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження