додаткове меню
Як називали спеціально оброблену шкіру, що була матеріалом для письма в Середньовіччі до винайдення паперу?
  • А – папірус
  • Б – пергамент
  • В – скрипторій
  • Г – капітулярій

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження