Приводом до якої події в середньовічній Європі стали претензії ан-глійського короля Едуарда III на французький престол після смерті останнього короля з династії Капетингів?
  • А – відмова англійського короля брати участь у Другому хрестовому поході
  • Б – Столітня війна
  • В – війна Червоної та Білої троянд
  • Г – повстання Уота Тайлера

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження