Який процес в історії середньовічної Європи дістав назву «Рекон¬кіста»?
  • А – завоювання арабами Піренейського півострова
  • Б – період переходу від середньовічної культури до культури Ново¬го часу
  • В – національно-визвольний, релігійний рух у Чехії першої полови¬ни XV ст.
  • Г – боротьба за звільнення Піренейського півострова з-під влади му-сульман

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження