На картосхемі хрестових походів позначено:
  • А – похід європейських монархів
  • Б – Другий і Третій походи
  • В – Перший і Четвертий походи
  • Г – усі походи в Палестину

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження