Ким були Андрій Рубльов та Феофан Грек у Московській державі?
  • А – архітекторами
  • Б – іконописцями
  • В – літописцями
  • Г – полководцями

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження