додаткове меню
Які землі після Великих географічних відкриттів називали Новим Світом?
  • А – Африки
  • Б – Америки
  • В – Індії
  • Г – Австралії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження