Який винахід сприяв початку Великих географічних відкриттів?
  • А – поява нового типу корабля — каравела
  • Б – винайдення вітряка
  • В – заснування мануфактур
  • Г – створення вогнепальної зброї

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження