Як називали велике підприємство, у якому використовувалися ручні знаряддя праці та існував поділ праці між робітниками?
  • А – реміснича майстерня
  • Б – мануфактура
  • В – фабрика
  • Г – завод

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження