Приводом до якої історичної події стала празька «дефенестрація» («викидання з вікон») 23 травня 1618 р.?
  • А – Реформації в Європі
  • Б – Контрреформації
  • В – Тридцятилітній війни
  • Г – Селянської війни в Німеччині

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження