Яке з реформаційних вчень набуло поширення в Нідерландах у XVI ст.?
  • А – лютеранство
  • Б – кальвінізм
  • В – англіканство
  • Г – православ'я

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження