Який релігійний напрям запанував у Данії та Швеції в результаті поширення Реформації і Контрреформації в середині XVI ст.?
  • А – кальвінізм
  • Б – лютеранство
  • В – католицизм
  • Г – англіканство

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження